01 grudnia 2014

Szanowni Stypendyści IV EDYCJI!  Uprzejmie przypominamy, iż 30 stycznia 2015r. upływa nieprzekraczalny termin składania sprawozdań końcowych (za okres od października 2014 do stycznia 2015) z postępów w pracy naukowej zaopiniowanych i podpisanych przez opiekuna naukowego lub promotora.więcej...  

 

01 kwietnia 2014

 SSss  sssfrSDEsssss    Szanowni Stypendyści, zamieszczamy oficjalną wersję tłumaczenia tytułu projektu "Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB", którą prosimy uwzględniać przy zamieszczaniu w pracy doktorskiej oraz wszelkich publikacjach w języku angielskim. więcej...

 

03 września 2014

Szanowni Stypendyści, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę Instytucji Pośredniczącej na przedłużenie okresu realizacji projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” do 31 stycznia 2015r.więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Biuro Projektu:
Dział Projektów Pomocowych
ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok

Gabriela Radulska - Kierownik Projektu
e-mail: gabriela.radulska@umb.edu.pl, tel.: (0-85) 748 54 26

Anna Piłaszewicz - Specjalista ds. organizacyjnych
e-mail:
anna.pilaszewicz@umb.edu.pl, tel.: (0-85) 748 56 50     

prof. dr hab. Adrian Chabowski  - Koordynator Programu Stypendialnego
tel. (0-85) 748 55 88

www.efs.gov.pl