01 grudnia 2014

Szanowni Stypendyści IV EDYCJI!  Uprzejmie przypominamy, iż 30 stycznia 2015r. upływa nieprzekraczalny termin składania sprawozdań końcowych (za okres od października 2014 do stycznia 2015) z postępów w pracy naukowej zaopiniowanych i podpisanych przez opiekuna naukowego lub promotora.więcej...  

 

01 kwietnia 2014

 SSss  sssfrSDEsssss    Szanowni Stypendyści, zamieszczamy oficjalną wersję tłumaczenia tytułu projektu "Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB", którą prosimy uwzględniać przy zamieszczaniu w pracy doktorskiej oraz wszelkich publikacjach w języku angielskim. więcej...

 

03 września 2014

Szanowni Stypendyści, jest nam niezmiernie miło poinformować, iż uzyskaliśmy zgodę Instytucji Pośredniczącej na przedłużenie okresu realizacji projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję – program wsparcia doktorantów UMB” do 31 stycznia 2015r.więcej...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program i harmonogram szkoleń

Wszyscy doktoranci i doktorantki UMB otrzymujący w ramach Projektu stypendia naukowe są zobowiązani do uczestnictwa w 3-dniowym szkoleniu stanowiącym drugą, komplementarną formę wsparcia.

Szkolenia odbędą się w czterech terminach przypadających w okresach realizacji kolejnych edycji przyznawania stypendiów.

Terminy i miejsce szkoleń:

  • 25-27 czerwca 2012r..
  • 24-26 czerwca 2013r.
  • 16-18 czerwca 2014 i 23-25 czerwca 2014

Szkolenia odbędą się w sali telewizyjnej na parterze budynku Domu Studenta nr 1, ul. Akademicka 3 w Białymstoku, w godz. 08.00-15.00.

 

16.06.2014r. (poniedziałek)

Moduł I. Pozyskiwanie funduszy na badania naukowe (wykłady/ warsztaty) (wykładowca: Paweł Mieczan, Szczecin)

PROGRAM SZKOLENIA

08:00 - 09:30    

Polityka Unii Europejskiej dotycząca badań i innowacji.

Specyfika funduszy przeznaczonych na badania i rozwój oraz strategia ich pozyskiwania

09.30 - 9:45     

przerwa kawowa

09:45 - 11:30     

Poszukiwanie partnerów do wspólnych projektów badawczo – rozwojowych.

Dobre praktyki

11:30 - 12:00      

lunch

12:00 - 13:30     

Krajowe źródła dofinansowania

13:30 - 13:45     

przerwa kawowa

13:45 - 15:00     

Międzynarodowe źródła dofinansowania

 

17.06.2014r. (wtorek)

Moduł II. Ochrona własności intelektualnej (w tym ochrona patentowa) i sposoby komercjalizacji wyników prac badawczych (wykłady/ warsztaty) (wykładowca: Przemysław Lech, Warszawa)

PROGRAM SZKOLENIA

08:00 - 09:30    

Podstawa prawna (źródła prawa)

09.30 - 9:45     

przerwa kawowa

09:45 - 11:30     

Prawo autorskie, instytucja naukowa, utwór i utwór naukowy

11:30 - 12:00      

lunch

12:00 - 13:30     

Prawo własności przemysłowej, wynalazek, wzór użytkowy

13:30 - 13:45     

przerwa kawowa

13:45 - 15:00     

Uprawnienia uczelni i nauczyciela akademickiego jako twórcy

 

18.06.2014r. (środa)

08:00 - 09:30    

Zasady korzystania z cudzego utworu

09.30 - 9:45     

przerwa kawowa

09:45 - 11:30     

Plagiat utworu naukowego

11:30 - 12:00      

lunch

12:00 - 13:30     

Sposoby ochrony prawa własności intelektualnej

13:30 - 13:45     

przerwa kawowa

13:45 - 15:00     

Odpowiedzialność pracownika naukowego za naruszenie praw autorskich

 

 

 

 

www.efs.gov.pl